Διοίκηση 

Πρόεδρος: Μαρκέλλα Μαργέλη

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  Ι.Γ.Μ.Ε.Α.

Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Καραγιάννης

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Πατρίκιος

Γενικός Διευθυντής- Ταμίας: Κωνσταντίνος Συψής

Μέλος: Νικόλαος - Μάριος Διακομιχάλης 

Μέλος: Ανδρέας Λαμπρής

Μέλος: Μαρία Καραγιαννάκου